Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

HEUEUH jalma teh kumaha pangrasana, lamun disebut miskin kasinggung, lebah aya bantuan paheula-heula parahi hayang meunang. Malah aya nu leuwih aneh, nu ekonomina rada beunta meueusan ge ari kana bantuan haratis mah dolog (golojo). Da heueuh atuh.

“Kaula mah aneh Tong, sarupaning nu disebut bantuan matak piriweuheun bae. Kumaha carana sangkan teu riweuh?” tanya Mang Suadma.

“Anu ngajantenkeun riweuh teh sanes pedah bantuan kanggo nu miskin bae, namun di tiap kelompok, komunitas sareng nu sanesna oge tangtos sami, upami masikeun eta bantuan teu ngepas kanu sanes hakna bakal riceuw Mang!” jawab Si Otong.

“Bener oge andika, pinter. Bejana di kabopaten sejen aya kelompok dibere bantuan alat pertanian antukna teu puguh alang ujurna. Memehna ngagugujeg bae ka petugas pertanian, lebah geus dibere bantuan eta alat teh cenah, ayeuna taya bugang-bugangna acan. Teuing enya, duka bener, eta beja teh. Malum ari beja teh sok jadi delan,” ceuk Mang Suadma.

“Naon Mang ari delan teh, tarasi?” tanya Si Otong.

“Lain, delan teh, gede di jalan. Sabab ari beja atawa omong teh leuwih harus tibatan goong. Cenah di luar daerah aya bantuan disalahgunakeun, can karuhan puguh eta beja teh. Sabab kangaranan beja, bisa enya, bisa oge bener,” ceuk Mang Suadma.

“Nyarios sareng Mamang mah matak lieur. Asa teu kaotakan ku abdi mah,” tembal Si Otong.

“Justru andika nu sok ngalilieur jalma kolot, abong kena kaula teu ngahakan sakola, apanan andika anu sok ngalilieur jalma pinter teh, komo keur nu bodo,” ceuk Mang Suadma.

“Naon buktosna Mang, abdi dituduh purah ngalilieur jalmi pinter?” tanya Si Otong.
“Buktina, kelompok anu lain ahlina di bidang ingon-ingon dibere bantuan sasatoan. Ari nu bener-bener anu hirupna tina ingon-ingon, kalah ka nangoh. Rek iraha reugeujeugna lembur urang teh,” jawab Mang Suadma.

“Oh.. .kitu, Mang?” Si Otong malik nanya.

“Ceuk Wa Jono tea mah rea BLSM (Bantuan Langsung Salah Mikeun), lain kanu hakna. Nu butuh traktor upamana bae, teu kabere. Nu butuh ingon-ingon diliwat, bangunan sakola meh ambruk teu meunang rehab, nu lain ahli usaha meunang pasilitas modal. Nu kuduna dibantu ukur nangoh, da salah mikeun tea.
Antukna dibere domba, kalah ka paeh weureu parab, dibere lauk kabawa caah, dibere hayam ludes katelo, nya meureun da mere bantuana salah mikeun. Jah… anjogna mah…kudu parahi ngarti bae atuh!” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)