dèning TIM LBSC

 

Ater-ater :

            Bausastra (kamus basa) Indonesia – Cerbon dipun susun dèning Lembaga Basa  lan Sastra Cerbon (LBSC) minangka mepeki bausastra Cerbon –  Indonesia ingkang sampun dipun wedhalaken teng Koran Cerbon  (KC) puniki. Bausastra niki dipun dasaraken dèning Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,  2008), bausastra Sansekerta lan sumber-sumber sanèsè. Matur suwun.

            Redaksi

 

A

A aksara kaping siji abjad Indonesia ; hurup kaping setunggal abjad Indonesia.

Aba;  mama t.b. julukan kanggé bapak utawi ayah.

aba-aba  t.k.  tanda kangge nunjukaken préntah.

abad  masa ingkang ukurané satus taun.

abadi  selawasé.

abai t.s.  mboten diajéni ; ora diregani.

          pengabai tiyang ingkang sipat yang mboten ngajeni tiyang sanes.

abaimana t.b. silit ; bolongan kanggo mbuang hadas gede.

abakus t.b. sempoa ; salah setunggale alat kangge ngitung. Unggal deretan nggadahi sepuluh wijil.

abang t.b kakang ; aang

abangan t.b. tiyang Islam ingkang mboten nglakuwaken ajarane kang murni.

abatisasi t.b bubuk ingkang dienggé maténi lamuk yang wonten teng bak lan toya kang meneng.

abau t.b. bulus ageng ingkang wonten teng rawa-rawa.

abdas t.b.  mendet toya wulu.

abdi t.b. tiyang ingkang masrahaken jiwa ragaé kanggé majikan.

— dalem ponggawa kraton.

abén t.k. acara ngobong mayid ning Bali.

abiturien ; abiturién,  lulusan sekolah menengah tingkat atas

abjad t.b.  kempalan hurup ingkang didasaraken urutan ingkang lazim, kadosdene abcd, alip bata sajim, hanacaraka lan selajenge.

abnormal  t.s.  boten normal saking kebiasaan.

abon t.b. daharan utawi lawu ingkang didamel saking daging sapi utawi sawung kang dipendet seraté.

abonemen ; abonemén  t.b.  langganan;

abrasi t.b. kikisan wewatuwan ingkang wonten teng pinggir laut.

absen ; absén, boten dugi

absolutisme t.b. sistim pemrentahan ingkang boten didasaraken sareng undang-undang dasar.(wonten candhakè)***