Emsul KC Online

SABULANGBENTOR.(KC Online).-

TEUING heueuh duka bener, usum pejabat dipariksa ku pihak berwenang, najan kajadianana di luar kabupaten. Duka pedah naha da Mang Suadma mah ukur ngadenge beja cenah jeung baruk tur eta beja can karuhan salahna.

Najan kitu, pangna dipariksa oge meureunan aya sabab musababna, moal pati-pati aya urusan jeung pihak berwenang lamun teu aya asal-usulna. Bisa bae dipariksa teh alatan nyalahgunakeun wewenang, ngabeungharkeun diri pribadi, nguntungkeun nu sejen.

Komo jual beuli jabatan mah tur laku lampahna anu papalingpang jeung hukum agama katut dirigama (hukum nagara) bisa cilaka.

“Kajadian pejabat dipariksa kunu berwenang teh kajadianana di luar kabopaten atawa dimana?” tanya Mang Suadma.

“Sumuhun Mang, ningali dina tipi mah sawatara di kabupaten/kota sanes anu pangagungna keuna ku OTT,” walon Si Otong.

“Boa-boa di lembur urang ge aya pejabat nu dipariksa ku nu berwenang?” tanya Mang Suadma.

“Duka atuh, Mang. Da teu acan ningali dina tipi mah pejabat keuna OTT, bilih atuh aya dina berita koran?” tembal Si Otong.

“Jeh…nyaneh mah sok ngilungan bae ari ka pejabat teh. Boa-boa geus aya nu ditewak. Ngan urangna teu apal keur diinterogasina. Cik talungtik ku andika, benar atawa enya eta beja para pejabat aya nu dipariska ku pihak berwenang,” ceuk Mang Suadma.

“Duka eta ge, namung selengting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, di lembur urang oge kacaturkeun aya pejabat diparisksa ku pihak berwenang. Ngan duka masalah naon-naona mah, Mang. Namung abdi sok hawatos, margi anu diparios teh can kantenan ngalanggar hukum,” walon Si Otong.

“Kaula mah ngadukung kana pamariksaan pihak berwenang. Ngan tina hasil pamariksaan teh kudu gancang dijentrekeun setatus hukumna sangkan masarakat teu salah tapsir. Kangaranan urang lembur mun aya jalma dipariksa cacakan ukur ku RT matak ear sakuliah desa. Mana komo lamun dipariksana ku pihak berwenang anu jolna ti puseur dayeuh (ibu kota) tada teuning geunjleungna.
Eta mah wayahna we konsekuensi jabatan. Nu matak ari sagala rupa teh ulah jiga nu mangpang-meungpeung abong pedah aya kasempetan. Sugan ari rengkak paripolah pejabat teh teu pada ngawaskeun. Komo jaman kiwari teu kaop aya kasalahan, langsung dibeledig.
Eta teh kudu jadi eunteung keur arurang, numatak jadi pejabat ulah sok edeg. Tapi mudah-mudahan ibur aya pamariksaan pejabat teh gancang rengse tur jentre sangkan teu pasuliwer dina napsirkeun perkara hukum nu sabenerna,” walon Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)