TAN ringkasahan panatagama pangandika Laigeasta sajarah hing Caruban. Nusa Jawa sedurungé ajaran Islam panceg lan melar,  ngrupakaken alas ruwed  miwa singid. Kebek dibanjiri banyu rawa karo wit-witan gedé cilik.  Dipun sebutnang ning dongéngé wong Cerbon, ning zaman Nabi Isa Almasih a.s.  ana salah sawiji menusa kang sakti mandraguna lan wis olih gelar Sanghyang kang lagi tetapa ning salah sijiné petit gunung kang bebarengan karo Pendéta Bageral Banjir.

Miturut pranatacaritha, Ki Masduki Sarpin, Pendeta mau njaluk ning Sanghyang Maha Tunggal  supaya diturunang elmu Wijihing Srandil lan kasempurnaan urip. Limalas taun Pendeta Bageral Banjir ngrasani tapa ning petité gunung kang pugasé kepéngénané diupai dening Maha Tunggal. Karo ngraga sukma élmu wijihing srandil ning awaké pendéta, langsung pendéta mau ngrasakaken atis nggeges sampé kelenger ora sadar.

Bebarengan karo kedadén mau ora sadar yén sang pendéta déwék, gunung kang dadi genahé tetapa anggur-anggur njlegur, pecah betataran lan petité ambrol kegembang adoh ning awang-uwung sampé rigel ning laut. Ngambang kampul kayadéné prau keantem ning topan lan pendeta mau mérad (ilang tanpa krana) ning jagad séjén.

Pirang-pirang atus taun sawisé, teka ning tempat mau salah sijiné walilullah kang aran Syekh Nurjati kang lagi nggulati panglinggihané kang pungkasan. Sawisé Syeh Nurjati niténi genah kang nembé baé diideké nyatané ana ning duwur banyu lan oyeg kayadéné ning seduwuré prau. Ndeleng mengkonon déwéké terus mragatnang petilasan tempat tetapaé Pendeta Bageral Banjir kang ngambang kampul ning duwur segara dadi lemah darat biyasa.

Syeh Nurjati ngrupakaken walilullah kang nduweni élmu sakti mandraguna kang bisa ndeleng kedadén kang durung teka. Weruh sedurungé winara. Piyambeké milih tempat mau kanggo gubugé kang pungkasan supaya bisa ibadah kelawan kusuk ning Gusti Allah. Supaya olih petunjuk kanggo ngembangaken ajaran Islam ning Nusa Jawa.

Lagi kusu-kusuné dedonga ning Gusti Allah, Syekh Nurjati anggur-anggur ngrungu suara tan ana rupa, kondahé wana, suwara sing wit-witan. Suwara mau ngomongnang, yén mbesuk tempat iki bakal dadi tempat jujugan lan puser melaré agama Islam lan bakal ditekani ning para wali Allah saking  pirang-pirang mancanegara. Seterusé tempat panglinggihan Syeh Nurjati mau kasebut karo aran Gunung Jati.

Selawasé Syekh Nurjati jumeneng ning Gunung Jati, katon soroting bumi, rumadep Nusa Jawa. Cahya sumirat mau nyoroti tempat panglinggihané, lan sorotan cahya mau mendar-mendar sampé katon ning negara-negara Islam sekabeh bumi. Kelawan kedadén mau para wali Allah cepet-cepet nganaknang musyawarah ning tanah suci Mekkah.

Putusan musyawarah putra-putra Sultan Chuffi sing negeri Baghdad, antarané Sayid Abdurahman, Sayid Syarifudin, Sayid Abdillah dipréntahaken supaya geguru lan ngréwangi Syeh Nurjati ning Gunung Jati, kanggo bareng-bareng nyiaraken ajaran Islam ning tanah Jawa.

Sawisé olih restu sing ramané Sultan Chuffi, ketelu putra negeri Baghdad mau mangkat ning tanah Jawa kelawan nunggang segrompol lemah kang dijukut sing Gunung Tursina. Tempat Nabi Muhammad saw olih wahyu sing Gusti Allah swt.

Katekan Sayid Abdurahman, Sayid Abdurahim lan Sayid Abdilah tamtu baé  disumanggaaken Syekh Nurjati. Ketelu anak raja mau pada genau élmu-élmu kejawanan lan tata adat ning tanah Jawa.

Panatagama kang linggih hing Jawa negaraha, miturut ramalan Syekh Nurjati, yén ajaran agama Islam nembé bisa melar ning tanah Jawa, mbesuk sawisé lair putra sing Kerajaan Pajajaran. Kanggo nunggu kedadén mau, Syekh Nurjati mréntahaken putra-putra Baghdad kang wis dadi muridé kanggo nglakunang ihtiar ngusuknang batiné ning Gusti Allah swt. Kanggo Sayid Abdurahman supaya ngenggoni Gunung Plangon karo aran gelaran Pangéran Panjunan, kang tegesé pan (ngadep) lan junan (khusuk).

Sayid Syarifudin supaya nglakoni kusuk ning bang kidulé Gunung Jati kelayan aran gelaran Pangeran Kejaksan, kang tegesé ke (wicaksana) lan jaksan (adil). Sedeng Sayid Abdillah supaya netep ning Gunung Jati lan diupai gelaran Syekh Datul Kahfi, kang tegesé “meneng ning gua.”

Sawisé Syekh Nurjati pragat ngupai tausiyah ning murid-muridé supaya kusuk ning Gusti Allah swt, piyambeké ujug-ujug sirna sing pandengan murid-muridé. Sedurungé sirna, piyambeké nitipaken Gunung Jati ning ketelu putra mau lan manjeraken yén dewéké parek karo ketelu anak raja mau. Jaré Syekh Datul Kahfi, “Sira ya isun, isun ya sira.” (NMN)***