Nurdin M Noer/KC Online.*

Dening NURDIN M.  NOER

 BASA Sansekerta ngrupiyaken basa kang gadah pengaruh ageng teng jagat niki. Basa kang pernah dienggé manusa teng India kinten-kinten 2500 tahun sedéréngé masehi punika ngaruhi basa sanés nglangkungi abad-abad kang rumiyin. Disebataken basa punika saged mrabawani basa teng masa Yunani kuna, sewaktos zaman para dewa. Mangga bandingaken mawon kawontenan dewa-dewa India sareng Yunani.

Betara Guru contohé nggadahi watek kang badé sami sareng Dewa Zeus kang ngrupiyaken raja-raja dewa. Makaten uga kawontenan Gunung Mahameru genah seméréné Batara Guru disadingaken sareng Gunung Olympus teng Yunani kang dados genah seméréné Dewa Zeus. Prabawa  basa Sansekerta, boten dipungkiri malih ngrambat teng basa-basa wewengkon kang megar teng se antero Nusantara.

Basa Cerbon kang katah diprabawani basa Jawa lan Sunda kelebet cekap katah nggadahi serepan saking Sansekerta. Miturut penelitian Koko Supriatnoko (2011) basa Cerbon kelebet basa hibrid, inggih punika basa kang dikasilaken saking tetemon antawis Jawa lan Sunda. Sedéréngé kelebetan basa Jawa, masyarakat Cerbon diduga nganggé basa Sunda kuna kang boten nggadahi anggah-ungguh utawi undak-usuk kadosdéné saniki. Masyarakat Sunda biyasa wiraosan sareng basa kang sepadan, kados basa Indonesia ingkang egaliter (sami lan sejajar).

Teng andap niki contoh serepan basa Cerbon saking Sansekerta kang selajengé ngalami kaowahan selaras kawontenan pangembangan lan campuré basa sanés kang mlebet teng wewengkon Cerbon.

Tembung abang  (merah, Indonesia) ngruipiyaken sawiji tembung kang sampun wonten  sing awit jaman awal kerajaan teng Nusa Jawa. Selajengé tembung “abang” dialusaken dados “abrit”.

aba : perintah; aba-aba : memberi perintah

adamar : lampu, pelita, dian

adang : menanak nasi

adhi : adik

adhep : hadap, menghadap; ngadhep, madhep : menghadap ke; madhep mantep : menghadap dengan mantap, niat ingkang kiyat.

adu : adu

Tembung adus (mandi, Indonesia) dialusaken dados siram, wonten dugaan tembung “siram” asalipun saking tembung “Sunda”. Macem-macem tembung adus kelebet, adus jamas  (mandi besar, keramas) teng basa Cerbon dados “adus keramas.” Tembung sanésé adus getih (mandi darah, penuh luka) lan  ngadusi (memandikan, Indonesia) dialusaken  teng basa Cerbon dados “disiramaken”. Tembung “siram” kang ngrupiyaken tembung kriya dienggé uga kanggé penegesan “grujug”. Contoh ukara, “Wiwitané disiram” sami sareng teges “wiwitané digrujug”, sanajan tembung “grujug” nggadahi teges “siram sareng toya ingkang langkung ageng.”

Tembung adyaksa kang tegesé jaksa maksih dienggé sampé saniki. Teng basa Cerbon tembung “jaksa” sampun dienggé sing awit jaman awal Islam. Wasta “Pangeran Kejaksan” kang petilasan dan kuburané wonten teng wewengkon Plangon cekap didadosaken bukti yéen tembung wau sampun dienggé teng jaman sengiyén. Tembung “jaksa” tegesé gegedug kang nggadahi tugas kusus kanggé nuntut perkara teng pengadilan.

Saking peniténan penyerat, saking sekawanwelas éwu tembung kang wonten teng bausastra Sansekerta – Indonesia (Purwadi, 2008), kinten-kinten 85 % diserep déning basa Cerbon. Mila niku kula nggadahi pandengan, yén basa Cerbon punika ngrupiyaken “Basa Sansekerta kontemporer (modern)”.***