Emsul KC Online

SABULANGBENTOR. (KC Online).-

BARETO ukur hayang seuhah kudu ngaluarkeun duit puluh-puluh rewu dumeh rega sabrang cengek ngajaul (undak nyongcolang).

Nu untung atuh patani cengek, dina sakali panen bisa meuli kandaraan, anu sawahna lega hektaran mah, meureun. Ngan anu ngagerung, konsumen harita teh, sabab hayang lada kudu ngaluarkeun waragad anu meh teu kabedag.

“Kagila-gila teuing nya Tong, da harita mah, rea nu teu kabedag meuli cengek-cengek oge lantaran regana rarang tea. Kumaha bejana rega cengek ayeuna undak?” tanya Mang Suadma.

“Saur dina koran mah bujeng-bujeung undak, malihan ngagejret dugi ka mencret pangaosna teh, Mang!” walon Si Otong.

“Pedah naha cenah nya Tong, baheula rega cengek teu kabeuli konsumen, geuningan ayeuna regana ngagejret, asa euweuh nu mending!” ceuk Mang Suadma.

“Duka atuh Mang, manawi eta mah paktor alam, alatan hujan ngecrek antukna cengek di kebon baruruk samemeh dipanen,” jawab Si Otong.

“Heueuh nya, ninggang di patani mah ngan rek rugi jeung rugi we. Boga bati muncekil teh ukur harita bae harga cengek keur nanjeur. Atuh diakalan, ulah sumerah kana alam da aya tehnologi.
Geuningan di nagara batur mah sakitu aya opat iklim oge taya nu rugi tina sual tatanen. Malah bisa ngimpor ke lembur urang sagala, tepi ka uyah-uyah impor teh. Kitu lain nya Tong?” Tanya Mang Suadma.

“Geuningan Mamang wanoh kana tehnologi pertanian, dumeh di nagara deungeun aya opat iklim, tapi tatanena sukses. Terang timana kitu Mang?” tembal Si Otong.

“Atuh tatanya kanu ngarti how…bakaya andika ukur bisa nyalahkeun patani. Kuduna kumaha carana patani dibere elmu panemu, jampe pamake, dina urusan tatanen. Lain kudu nyerah kana alam, baruk urang teh kudu loba diajar?” tanya Mang Suadma.

“Mangga eta mah nyanggakeun kanu palinter,” tembal Si Otong.

“Waduklah … nu penter bae bingung mana komo nu bodo, meureunan saditueun ti obloho,” ceuk Mang Suadma.

“Leres oge nya Mang? Kumaha tah ayeuna nuju ibur ongkos naek kapal udara undakna tepi ka ngajuta, leuwih punjul ti harga cengek harita keur mahal?” ceuk Si Otong.

“Sabenerna keur kaula mah rek harga cengek ngagejret, ongkos naek kapal udara tepi ka hiber oge taya pangaruhna keur kahirupan Mamang. Madang tara jeung cengek da bisa panyakit salatri (maag) kambuh, komo unggah kana kapal udaran mah teu ngimpi-ngimpi acan.
Rek harga cengek mojejetret, ongkos kapal udara hiber, euweuh pangaruhna keur Mamang mah da molor angger di pos ronda bari koprek, madang angger kejo raskin, dhoh…!” ceuk Mang Suadma. (Kang Emsul/KC Online)