Nurdin M Noer/KC Online.*

KASEBUT perkawis pemanut Syi’ah.  Piyambeké anggadahi niyat kanggé ngunjukaken kerajaan piyambek kelayan  pusaté teng Pengging. Kiyageng Kebo Kenongo nggadahi  hasrat dados raja, bebas saking  Demak. Syekh Lemahabang nyukani dukungan peparengan Kiyageng  Kenongo, mekoten  uga para  gegedug wewengkon lan  para pengageng pemanut  Syi’ah.

Milaniku Sultan  Demak nyukani préntah dumateng Sunan  Kudus kanggé merlayakaken Kiyageng Kebo Kenongo. Selajengé Sunan  Kudus sareng wadya baladipun kelayan  senjata pepek dugi teng Pengging. Nanging kakuwatan Pengging saged  ditugalaken. Kiyageng Kebo Kenongo diperlayakaken déning Sunan Kudus. Sunan  Geseng  ditangkep, sseampuné niku diperlayakaken. Uga  Syekh Lemahabang ingkang “minggat” teng Cirebon  Girang.

Pelinggihan Kesultanan Demak, sesampuné kedadosan punika nambih pengkuh.  Cirebon  dados negara ingkang  mardhika teng andhapé préntah susuhunan Cirebon. Kalih  kesultanan ketalén dados negara déning seseduluran lan uga  tali kekeluwargaan. Kalih  nagari wau mréntah kota-kota lan  pelabuhan sedawané pesisir lér Nusa  Jawi, saking Banten nganti  Surabaya.

Sanajan  mekoten teng pedukuhan lebet Nusa  Jawi bang  kidul,  teng bang  kilén  Pajajaran maksih  ajeg Kerajaan Pajajaran, teng bang wétan linggih Kerajaan Wilwatikta  (Majapahit) lan  teng ujung  wétan wonten  Kerajaan Balambangan. Kerajaan Wilwatikta dilinggihi déning Prabhu Girindrawardhana, sareng  wasta ibukotanipun Keling. Genahé teng bang pojok kidul-wétan  (tenggara) Jawi  Wétan. Piyambeké nyebut jatidirinipun Prabhu  Brawijaya. Piyambeké ingkang merlayakaken Patih  Wilwatikta, yaniku Rakéyan pu Taha.

Putra Rakéyan pu Taha, Patih Udara, linggih  minangka Patih Kediri teng  taun 1420  Saka (1498/9 Masehi)  saged  mbales keperlayan ramanipun kelayan maténi Prabhu Girindrawardhana.  Piyambeké nglinggihaken priyangganipun (pribadi, pen) dados panguwasa Wilwatikta kelayan nyebut jatiditinipun Prabhu Udara kelayan  gelar Prabhu Brawijaya.

Diriwayataken, yén Prabhu  Brawijaya nggadahi usaha ngirimaken utusan teng  Malaka  kelayan maksud kanggé ngiket tali  sedérékan lan  mbuka alur  sesadéyan sacara langsung  sareng Portugis. Nanging boten  angsal walesan, kadosdéné sing  dikarepaken, malah usaha niku diweruhi déning Demak.  Teng  taun 1439  Saka (1517 Masehi) tentara  Demak nglancaraken serangan ingkang  matikaken dumateng Kerajaan Wilwatikta. Teng  lebeté nglakukaken serangan dumateng  pusat pemréntahan Wilwatikta, tentara Demak  dipecah dados kalih jurusan. Tentara “wadya  padati” (jalan  kaki, pen) dipingpin piyambek déning Sultan  Demak lan  Panglima Agung Sunan Kudus ngliwati Madiun lan  Kediri.

Separoh sanésé ngliwati laut kelayan armada prau teng  andhap pingpinan Senapati Sarwajala (Panglima Angkatan Laut) kelayan  pingpinan Patih  Yunus, yaniku Pangéran Sabrang  Lor nuju Sedayu. Teng  Pajajaran, kalih jagasura (kesatuan angkatan bersenjata) niku  papagan, lajeng manunggal nyerbu ibukota Wilwatikta. Boten  lami, ibukota  Wilwatikta dikawasani  Demak.

Sisa jagasura Wilwatikta nylametaken piyambek teng  Panarukan,  Pasuruan lan  Balambangan. Wonten uga ingkang mingggat  teng Nusa Bali.  Milaniku teng  taun 1468 Saka, Raden Trenggono nyerang Pasuruan. Gelisé  riwayat perkawis perang  pasukan Demak  teng Jawi Kilén, sampun dibedharaken  teng Pustaka Nagara Krtabhumi sargah kalih. Teng  naskah wau diriwayataken perkawis perang jagasura Demak teng  Jawi Wétan.(NMN)***