Beranda Artikel

Artikel

Artikel

Rame Keneh Hari Jadi

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BOA- boa di alam dunya sajeroning mieling poean kamerdikaan ngan di lembur urang bae anu kawilang tiiseun mun dibasakeun mah, estuning sepi jempling...

Pamingpin Kudu Surti

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA tibaheula ngadenge istilah “good governance” teh, bari jeung teu apal naon pihartieunana keur golongan Mang Suadma mah. Heueuh ari rek diomong mah...

Tara Surudak-Suruduk

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SABADA aya sekda dipinitip pon kitu bopati/wali kota diistrenan (dilantik), boa-boa moal lila deui bakal aya promosi jeung mutasi jabatan di daerahna masing-masing....

Ngelehkeun Taj Mahal Teu Edeg

SABULANGBENTOR.(KC Online).- NAGRI India mibanda salah sahiji kaajaiban dunya anu teu weleh pada ngadongdon ku para turis anu jolna ti sakuliah dunya. Lamun top deukeut...

Ngelehkeun Taj Mahal Teu Edeg

SABULANGBENTOR.(KC Online).- NAGRI India mibanda salah sahiji kaajaiban dunya anu teu weleh pada ngadongdon ku para turis anu jolna ti sakuliah dunya. Lamun top deukeut...

Penghargaan Teu Dihargaan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- KAUMUMAN manusa, teu deog teu pengkor sarua bae, tetep hayang dihargaan ku sasama. Leuwih-leuwih pikeun pagawe nagri sipil (PNS) atawa karyawan pausahaan ge...

Bubarkeun Bae Sakolana

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUMASAR kana katangtuan anu jinek, nempatkeun aparatur dina hiji jabatan kudu luyu jeung kasang tukang pendidikan atawa kasang tukang disiplin elmu anu kapimilik...

Kabupaten PLt

SABULANGBENTOR.(KC Online).- Sabada Pamilukada serempak di unggal kabopaten/kota nu aya di sakuliah lemah cai, teu saeutik inkamben marilu makalangan pikeun jadi pangagung periode nu engke...

Pamingpin Teu Kudu Menit

SABULANGBENTOR. (KC Online).- Saking sibukna ngurus lembur tepi ka teu kaboro gering-gering acan. Lain hayang gering, embung teuing. Ngan lamun ngurus pagawean, program, loba masalah...

Ulah Jadi Anak HP

SABULANGBENTOR.(KC Online),- Perkembangan tehnolohi komunikasi beuki deui tambah canggih anu tadina can kapanggih saniskara ilmu panemu, jampe pamake, kiwari bisa kapanggih ku cara muka gogel. Leuheung...

Berita Lainnya