Home Artikel

Artikel

Artikel

Kanyahoan Pelesir

SABULANGBENTOR. (KC Online),- DIBEWARAKEUN dina tv, aya salasaurang bopati daerah sejen dinonaktipkeun lantaran kanyahoan pelesir taya idin ti mendagri atawa pamarentah pusat. Didituna mah meureun...

Tukang Jualan Korsi

SABULANGBENTOR.(KC Online),- BARETO mah di daerah wetan aya kelompok pengrajin korsi anu bahan bakuna tina kayu albise/albasiah. Duka ayeuna aya keneh atawa geus teu produksi deui,...

Nu Penting Nang-nang Nut

SABULANGBENTOR.(KC Online),- CENAH jeung beja, di kabupaten/kota sejen mah, aya pejabat anu kawengku aparatur sipil negara (ASN) milu makalangan jadi calon bopati/wali kota kalawan blak-blakan. Hebat...

Ayana Jihye Moon Pilih Bermualaf, Cantiknya Mantan Personil Girlband

LIFE STYLE.(PRLM/KC Online),- Nama gadis cantik Ayana Jihye Moon mendadak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Gadis asal Korea Selatan ini menjadi buah bibir karena keputusannya menjadi mualaf...

SD Sagala Ulah

SABULANGBENTOR.(KC Online),- AYA dina paribasa, guru ratu wong ngatua karo. Pihartieunana kurang leuwih, guru teh beunang disebut kadua ti kolot urang. Urang moal bisa pinter...

Ditagih di Aherat

SABULANGBEBTOR.(KC Online),- PILIHAN gupernur, bopati/wali kota taun ieu keneh pabareng. Atuh kadituna Pamilu legislatip jeung pilihan persiden. Pokona dina mangsa-mangsa eta mah nu baroga kepentingan...

Parahi Hayang Jadi Pamingpin

SABULANGBENTOR. (KC Online),- NUMUTKEUN katerangan, setiap lalaki nyaeta pamingpin, malah masing-masing indipidu oge pamingpin. Numatak satiap pamingpin bakal ditanya ngeunaan kapamingpinana. Ti mimiti pamingpin nagara, propinsi,...

Heman Ka Rayat

SABULANGBENTOR.(KC Online),- BIASANA lamun keur usum kampanye patinghiliwir angin sawarga anu matak uruy ciduh. Lamun kuring jadi anu, rek merjoangkeun kapentingan rayat diluhureun kapentingan pribada,...

Panyakit Opat L

SABULANGBENTOR. (KC Online),- TEU ngabibisani lamun aya pagawe nagri geus deukeut-deukeut kana pangsiun katingalina teh jiga nu katarajang panyakit opat L (leuleus, lemah, loyo, lempoh),...

Parebut Cikal

SABULANGBENTOR,(KC Online).- KACARITAKEUN anak hayam megar genep, dalapan atawa tepi ka salapan siki. Eta anak hayam teh ari keur laleutik keneh atawa kakaca crut, katingalina...

Berita Lainnya