Home Artikel

Artikel

Artikel

Kumaha Ceuk Bandar

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUMASAR kana aturan aparatur sipil nagara (ASN) anu anyar, pikeun mancen kalungguhan (jabatan) sekda kudu “openbiding”. Hartina eta kalungguhan terbuka keur saha bae,...

Ulah Nyaah Dulang

SABULAGBENTOR. (KC Online).- AYA dina paribasa, ngatik reujeung ngadidik budak kudu ti leuleutik, sabab lamun geus jebrog mah ngawarahna hese beleke. Lain ge nurut kanu...

Ulah Nyontoan Teu Bener

SABULANGBENTOR.(KC Online).- INDUNG bapa urang pon kitu ibu/bapa guru di sakola teu weleh mere conto jeung pepeling anu hade ka anak incuna. Pon kitu pendidik...

Komikstrip. (KC Online).-

Komik strip. (KC Online).- Cerita Komik Strip Setiap Hari Sabtu, Harian Umum Kabar Cirebon. (12/05/2018)                       ...

Kepompong

CERPEN.(KC Online).- Oleh: Dede Abdul Hamid Awalnya aku mengenal Friska saat MOS. Ia sangat cantik meskipun rambutnya berantakan karena dikuncir sana-sini. Namun Ia sangat elegan meskipun...

Mengenalkan Wayang dengan Melukis Gunungan

INDRAMAYU.(KC Online).- PULUHAN pelajar tampak asyik menggoreskan kuas berbagai ukuran dengan cat warna-warni di atas kertas karton, Jumat (11/5/2018). Mereka tampak bebas dan santai berkreasi, menggambar...

Dianggap Radio Butut

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BAHEULA mah lamun ngadengekeun anu keur pidato, najan ukur dina radio teu sirikna pada ngaregepkeun. Komo anu pidatona bapa proklamator atawa pejoang sejenna,...

Kabedag Eusi Pesak

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BIASANA para pamingpin anu nyangking kalungguhan, naha eta Kadis, Kades atawa Kadus, ceuk cohagna, parahi boga pisi jeung misi sajeroning mancen luyu jeung...

Tegas Dina Bebener

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAWATARA kabupaten/kota nu aya di lemah cai moal lila deui bakal milampah pesta demokrasi pikeun milih pamingpin nu aya di lemburna masing-masing. Atuh...

Menta Pangampura ka Rayat

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA kudu kumaha indung bapa urang ngajeujeuhkeun putra putrina dibarengan ku wasiat anu kudu dipilampah kalawan daria (serius). Upamana bae, kahade anaking-adi-ing, ulah...