Home Artikel

Artikel

Artikel

Tanggung Jawab Babarengan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA kudu kumaha, bapa/ibu guru di sakola ngalarapkeun aturan dina widang pendidikan sangkan anak didikna jadi jalma berguna pikeun dirina, kulawargana, lingkungan, nagara,...

Gemet jeung “Gepuk”

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAKING ngabadegna jalma pinter, pangajaran di sekola teu sirikna dijejel-jejelkeun ka murid kudu sagala pinter. Pinter mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, biologi...

Tunjangan Jabatan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SELENTING bawaning angin, kolepat bawaning kilat, ngarana ge omong leuwih harus tibatan goong, cek paribasana. Di lembur batur mah kabejakeun tunjangan jabatan kapala...

Dhoh… Jurus, Cenah

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SELENTING bawaning angin, kolepat bawaning kilat, ngarana ge omong leuwih harus tibatan goong, cek paribasana. Di lembur batur mah kabejakeun tunjangan jabatan kapala...

Ngaracun Anak

SABULANGBENTOR.(KC Online).- KABEJAKEUN dina tipi, aya barudak garelut gaya gladiator sakumaha anu sok ditayangkeun dina tipi swasta. Sawatara barudak pantaran murid SD silih gebug, silih...

Laporan Ngabungahkeun Dunungan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SABAGIAN gede warga nu aya di lembur urang hirup tina sektor tatanen, jalaran lembur matuh dayeuh karang pamidanganana kaceluk daerah agraris. Hartina masyarakat urang...

PNS Dijamin Netral?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- MEH unggal usik larangan PNS kudu netral dina pamilukada bopati teh. Mun Mang Suadma jadi PNS, baruk teh meureunan ceuli asa gagangan dumeh...

Mawa Obor Nincak Waduk

SABULANGBENTOR.(KC Online).- PEUPEUJEUH ieu mah ulah rek diiburkeun deui, cek paribasana bulu tuur ge ulah dibejaan, sakumaha anu kaungel dina berita Pikiran Rakyat Bandung wedalan...

Kahade Pada Mentung

SABULANGBENTOR.(KC Online).- PAMILUKADA jeung Pamilu Legislatip waktuna meh iring-iringan, hartina sabada rengse pamilukada bopati/wali kota anu dipilampah kalawan serempak di sakuliah lemah cai, nincak kana...

Inilah 12 Manfaat Tenaga Dalam Bagi Tubuh

TUHAN Yang Maha Kuasa menciptakan makhluk berwujud manusia dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan ciptaanNya yang lain di dunia ini. Untuk itu, kita wajib bersyukur...

Berita Lainnya