Beranda Artikel

Artikel

Artikel

Ulah Nangkeup Mawa Eunyeuh

SABULANGBENTOR.(KC Online).- Merenahkeun kalungguhan keur nu ngadukung ka salahsahiji pasangan calon bopati/wali kota bisa jadi rada menit oge. Ari teu dibere imbalan balas budi kalungguhan...

Full Asar Atawa Full Magrib?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- Ayeuna mah geus puguh waktu diajar keur SLTA dumasar kana prohram full day school, cindekna kegiatan belajar mengajar (KBM) ti isuk tepi ka...

Mutuskeun Silaturahmi

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAMEMEH aya alat komunikasi anu kawilang canggih (HP), hayang nanya beja ka anak boh ka incu nu aya di sabaparan (pengumbaraan) ukur bisa...

Kartu Kudu Sabar

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SABARAHA puluh taun urang hirup di alam kamerdikaan, jigana aya keneh anu sangsara (sugan eta ge). Duka enya, boa heueuh, kahirupan rayat leutik,...

Gering Ge Teu Kabual

SABULANGBENTOR.(KC Online).- NGUNGKULAN kamiskinan lain ukur ayeuna, tapi ti ngongkoak tepi ka ngungkueuk teu weleh dipilampah ku nu palinter. Edegna mah aya istilah, pengentasan kemiskinan, ngaronjatkeun...

Beda Pamingpin Sejen Pakarepan

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAWATARA kabopaten/kota nu aya di lemah cai para pangagungna alanyar pikeun nu milampah pilkda serempak, sababaraha waktu kaliwat. Aya nu mindo, aya oge nu...

Teu Sieun Pinjerprin

SABULANGBENTOR.(KC Online).- TEHNOLOHI digital absensi sidik jari (pinjerprin) lain ukur di perkantoran nu aya di puseur dayeuh (ibu kota). Ayeuna mah dipilampah oge di unggal...

Jabatan Lain Hak

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA kudu kumaha rarasaan teh, cenah. Atuh golongan/pangkat sakitu mah luhur teu katinggaleun teuing ku batur. Pon kitu umur meureunan kolot meueusan, ceuk...

Ieu Hirup Diendi?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA kudu kumaha ahli bahasa jeung budaya umajak ka sakumna rahayat pikeun ngagunakeun basa anu hade tur bener. Malah aya babasan, bangsa anu...

Teui Beuki Kadaharan Lembur

SABULANGBENTOR. (KC Online).- NAJAN baheula aya kasebutna jaman tai kotok dilebuan, tapi teu saeutik ngandung unsur kahadean, kasalametan jeung kawarasan. Buktina, kolot urang baheula najan...

Berita Lainnya