Beranda Latar Cirebon

Latar Cirebon

Basa Cerbon, “Sansekerta Kontemporer”

Dening NURDIN M.  NOER  BASA Sansekerta ngrupiyaken basa kang gadah pengaruh ageng teng jagat niki. Basa kang pernah dienggé manusa teng India kinten-kinten 2500 tahun...

Syékh Lemahabang Minggat teng Cerbon Girang

KASEBUT perkawis pemanut Syi’ah.  Piyambeké anggadahi niyat kanggé ngunjukaken kerajaan piyambek kelayan  pusaté teng Pengging. Kiyageng Kebo Kenongo nggadahi  hasrat dados raja, bebas saking ...

Berita Lainnya