Beranda Sabulangbentor

Sabulangbentor

Dibui Heula, Karek Jadi Pangagung

NIBANKEUN hukuman keur nu milampah tindak kajahatan diluar wates kamanusaan di unggal nagara carana beda-beda. Aya nu dihukum beurat atawa saumur hirup tepi ka...

Debat Jiga Cerdas Cermat

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ABONG jaman kamajuan, ayeuna mah pilihan kapala kampung atawa kepala dusun (kadus), pon kitu pilihan kapala desa (kades) sok diayakeun debat publik sagala....

Harewos Keur Baperjakat

SABULANGBENTOR.(KC Online).- Baruk bopati/walikota anyar teh sabada dilantik rek nyusun cabinet, saterusna milampah mutasi boh promosi jabatan luyu jeung kabutuh organisasi pamarentahan. Tapi teuing kunaon,...

Indung Tunggulna Rahayu

SABULANGBENTOR.(KC Online).- AYEUNA-ayeuna geuningan kacaturkeun aya anak nandasa kolotna tepi ka perlaya (maot) sakumaha anu kabejakeun dina tipi. Geuningan baheula mah anak ka kolot teh kacida...

Salah Naon Kuring?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUMASAR kana katerangan, Gusti Alloh mah lautan hampura, najan eta jalma boga dosa sakitu gedena, ibarat lobana buih di lautan, tapi lamun geus...

Boa Keulat Sumpah

SABULANGBENTOR.(KC Online).- Unggal aya pelantikan pejabat pasti dibarengan sumpah jabatan anu dipingpin rohaniwan luyu jeung agamana masing-masing. Malah lain ukur ngucapkeun sumpah anu eusina, moal...

Mendah Aya Dana Aspirasi

SABULANGBENTOR.(KC Online).- TUGAS wakil urang di gedong dewan kawilang beurat, cenah. Apanan ceuk dina pangajaran di sakola oge reugeujeugna hiji nagara dumasar kana triaspolitika. Kayaning ayana...

Nu Dicoblos Leuwih Sajahtra

SABULANGBENTOR.(KC Online).- ASA kamari ieu usum pilihan teh, ayeuna geus rek pilihan deui, hususna milih calon anggota wakil rayat, cenah. Atuh warga nu aya di...

Tiguling Tina Gawir

SABULANGBENTOR.(KC Online).- KOLOT baheula mah najan aya kasebutna teu bodo-bodo acan (saditueun ti bodo), tapi mibanda pikiran jeung pamadegan anu berharga pikeun dijadikeun papagon kahirupan. Ongkoh...

Taya Istilah Kurut Guru

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BISANA rang pinter saperti ayeuna iwal ti hasil didikan reujeung atikan bapa/ibu guru di sakola. Kabayangkeun, lamun urang ti leuleutik teu disakolakeun pisakumahaeun teuing...

Berita Lainnya