Beranda Sabulangbentor

Sabulangbentor

Salah Naon Kuring?

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUMASAR kana katerangan, Gusti Alloh mah lautan hampura, najan eta jalma boga dosa sakitu gedena, ibarat lobana buih di lautan, tapi lamun geus...

Mapag Pangsiun Kudu Mere Conto

SABULANGBENTOR.(KC Online).- DUA taun keneh kana pangsiun atawa pitatangeheun kana narima SK purnabakti geus humandeuar. Pedah naha? Tapi nu model kitu mah ukur hiji dua...

Pangagung Lain Bogana Kelompok

SABULANGBENTOR.(KC Online).- BISANA jadi pangagung atawa pamingpin teh alatan kapercayaan ti sakumna rahayat. Malah geus jadi petinggi kabopaten/wali kota, lain ukur bogana kelompok, tapi milik...

Mendah Aya Rumah Dinas

SABULANGBENTOR.(KC Online).- TIAP pangagung ti mimiti nu aya di puseur dayeuh (ibu kota), tingkat regional (propinsi) pon kitu di daerah (kabupaten/kota) tangtu parahi boga rumah...

Ongkoh Netral Tapi Digiringkeun

SABULANGBENTOR.(KC Online).- LAIN saurang dua urang, malah meh unggal jalma, dumeh pagawe nagri dina pilihan naon bae kudu netral. Atuh kamari ieu pilihan bopati/walikota, diperedih...

Taun Baru Kahirupan Taun Kamari

SABULANGBENTOR.(KC Online).- NU ngedalkeun ucapan wilujeung taun anyar, samemehna jeung saenggeusna tug ka kiwari aya keneh. Teuing ukur basa-basi atawa tamba gado ngaburayot wungkul mahade...

Taun Baru Kalakuan Taun Heubeul

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAKING betahna hirup di alam pawenangan (alam dunya) ieu, lalakon hirup ti taun ka taun asa nyerelek. Asa cekeneh hirup taun kamari, ayeuna...

Nyaram Bororaah, Nitah Kagok…!

SABULANGBENTOR.(KC Online).- SAWATARA kapala nagara nu aya di nagara sejen kalawan tandes nyaram ka sakumna wargana ulah rek ngareuah-reuah maleman ganti taun anyar. Ceuk eta...

Guguru ka Urang Lembur

SABULANGBENTOR.(KC Online).- MEH unggal usik kabejakeun dina layar kaca sawatara pangagung kacerek deleg ku tim pamariksa (OTT). Ongkoh rea contok pangagung ngarengkol dipangberokan akibat ngalawan...

Bantuan Langsung Salah Mikeun

SABULANGBENTOR.(KC Online).- HEUEUH jalma teh kumaha pangrasana, lamun disebut miskin kasinggung, lebah aya bantuan paheula-heula parahi hayang meunang. Malah aya nu leuwih aneh, nu ekonomina...

Berita Lainnya