ATER-ATER

WARTA WEWENGKON

BABAD CERBON

Syékh Lemahabang Minggat teng Cerbon Girang

KASEBUT perkawis pemanut Syi’ah.  Piyambeké anggadahi niyat kanggé ngunjukaken kerajaan piyambek kelayan  pusaté teng Pengging. Kiyageng Kebo Kenongo nggadahi  hasrat dados raja, bebas saking ...

“Lintang Kerti Jéjér Satus”

CERBON sedurungé katekan agama Islam–kira-kira abad patwelas-- masih ngrupakaken alas blegedegan kang singin miwa sungil. Lemaé ngrupakaken rawa-rawa kang anyeb lan ngecembeng banyuné. Ning...

Petapan Syékh Nurjati

TAN ringkasahan panatagama pangandika Laigeasta sajarah hing Caruban. Nusa Jawa sedurungé ajaran Islam panceg lan melar,  ngrupakaken alas ruwed  miwa singid. Kebek dibanjiri banyu...

BAUSASTRA

CERITA CEKAK

INFOGRAFIS